Arrow Arrow
Uzay kapak
Tırnak AnduLight Lipo Re-Modulation, yağ azaltma ve vücut şekillendirme uygulamalarını ve Liposuction’ın cerrahi olmayan non-invaziv alternatifini size ağrı, kesi ve iğnesiz bir şekilde sunar. Tırnak
TALEP OLUŞTUR
Yatak
Detox body Makine

GÜNEŞ'İN
İÇİNDEKİ MUCİZE

YAKITI BİTMEYEN ÇILGIN KAYNAK
GÜNEŞ!

İnanılır gibi değil belki ama Güneş ışınlarının küçük bir bölümünü oluşturan Görünür Işık (Visible Light) ile Görünmez Işık (Invisible Light) spektrumları içinde yer alan her bir ışık çeşidinin insan ve doğadaki tüm canlılar üzerindeki etkisi her geçen gün şaşkınlıkla izlenmektedir.

Işığın Mucizesi

Bu mucizeye klavuz olarak geliştirilmiş AnduLight Lipo Re-Modulation Sistemini sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

GÜNEŞ'İN
İÇİNDEKİ MUCİZE

YAKITI BİTMEYEN ÇILGIN KAYNAK
GÜNEŞ!

İnanılır gibi değil belki ama Güneş ışınlarının küçük bir bölümünü oluşturan Görünür Işık (Visible Light) ile Görünmez Işık (Invisible Light) spektrumları içinde yer alan her bir ışık çeşidinin insan ve doğadaki tüm canlılar üzerindeki etkisi her geçen gün şaşkınlıkla izlenmektedir.

Işığın Mucizesi

Bu mucizeye klavuz olarak geliştirilmiş AnduLight Lipo Re-Modulation Sistemini sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

GÜNEŞ'İN
İÇİNDEKİ MUCİZE

YAKITI BİTMEYEN ÇILGIN KAYNAK
GÜNEŞ!

İnanılır gibi değil belki ama Güneş ışınlarının küçük bir bölümünü oluşturan Görünür Işık (Visible Light) ile Görünmez Işık (Invisible Light) spektrumları içinde yer alan her bir ışık çeşidinin insan ve doğadaki tüm canlılar üzerindeki etkisi her geçen gün şaşkınlıkla izlenmektedir.

Işığın Mucizesi

Bu mucizeye klavuz olarak geliştirilmiş AnduLight Lipo Re-Modulation Sistemini sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

DÜNYA'NIN
MANYETİK ALANI

PİLİ BİTMEDEN SÜREKLİ HAREKET EDEN
DÜNYA!

Gezegenimiz, hayatın sürekliliğini sağlayan devasa bir manyetik alan tarafından kuşatılmıştır. Söz konusu manyetik alan bizleri kozmik radyasyondan koruduğu için, bu alanın yokluğu durumunda yaşamın Dünya üzerinde sürdürülebilmesi düşünülemez.

Titreşimin Mucizesi

İşte bu gerçeklerle geliştirilmiş ANDUBALANCE Andulasyon Terapi Sistemi’ni sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

DÜNYA'NIN
MANYETİK ALANI

PİLİ BİTMEDEN SÜREKLİ HAREKET EDEN
DÜNYA!

Gezegenimiz, hayatın sürekliliğini sağlayan devasa bir manyetik alan tarafından kuşatılmıştır. Söz konusu manyetik alan bizleri kozmik radyasyondan koruduğu için, bu alanın yokluğu durumunda yaşamın Dünya üzerinde sürdürülebilmesi düşünülemez.

Titreşimin Mucizesi

İşte bu gerçeklerle geliştirilmiş ANDUBALANCE Andulasyon Terapi Sistemi’ni sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

DETOXBODY
ANDULIGHT’IN
BİLİMSEL TEMELLERİ

Atermal ışığın vücut üzerindeki biyolojik etkisi artık fotobiyomodülasyon (PBM) olarak biliniyor. Bitkilerin güneş enerjisini doku desteğine dönüştürmek için klorofil kullanacağı gibi PBM’ler de fotobiyokimyasal, fizyolojik ve termal olmayan hücre içi reaksiyonları tetikleyerek kolajen üretimini arttırır ve tüm hücresel fonksiyonları harekete geçirir.

Kırmızı ışık terapisi hücresel enerji üretir ve böylece genel enerji seviyelerini yükseltmenin yanında olgun ve yaşlanan fibroblastların metabolik potansiyellerini (kollajen ve elastin üretimi) yeniden kazanmalarına ve mavi dalga boylarında bakterisit etkiye sahip olmalarına izin vererek bütünlüğüne geri dönmelerini sağlar.

DETOXBODY
ANDULIGHT’IN
BİLİMSEL TEMELLERİ

Atermal ışığın vücut üzerindeki biyolojik etkisi artık fotobiyomodülasyon (PBM) olarak biliniyor. Bitkilerin güneş enerjisini doku desteğine dönüştürmek için klorofil kullanacağı gibi PBM’ler de fotobiyokimyasal, fizyolojik ve termal olmayan hücre içi reaksiyonları tetikleyerek kolajen üretimini arttırır ve tüm hücresel fonksiyonları harekete geçirir.

Kırmızı ışık terapisi hücresel enerji üretir ve böylece genel enerji seviyelerini yükseltmenin yanında olgun ve yaşlanan fibroblastların metabolik potansiyellerini (kollajen ve elastin üretimi) yeniden kazanmalarına ve mavi dalga boylarında bakterisit etkiye sahip olmalarına izin vererek bütünlüğüne geri dönmelerini sağlar.

DETOXBODY ANDULIGHT

İnsanlara hızlı bir biçimde, kolayca ve sürdürülebilir bir yöntemle incelmeyi vaad ediyor...!

Ozellik

635 - 650 NM:
IŞIĞIN MUCİZE ARALIĞI

635 ve 650 nm’lik Lipo Re-Modulation, çeşitli tıbbi durumların tedavisinde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Birçok kaynakta kan ve lenf akışını desteklediği, ödemi azalttığı, yağ yakımını artırdığı ve akut ağrıyı hafiflettiği gösterilmiştir.

Machine
Ozellik

808 - 940 NM:
IŞIĞIN MUCİZE ARALIĞI

Egzersizle birlikte fototerapinin kullanımının lipid profilini kontrol etmede, yağ dokusu kütlesini azaltmada etkili olduğunu, artan metabolik aktiviteyi ve lipid metabolizmasındaki değişiklikleri düşürdürdüğünü göstermektedir.

DETOXBODY ANDULIGHT
TEKNOLOJİNİN ARKASINDAKİ BİLİM

DETOXBODY; üzerinde şaşırtıcı derecede bilimsel çalışma yapılmış* 635nm - 650nm - 808nm - 940nm olmak üzere çok etkili 4 farklı dalgaboyuna sahip AnduLight ile insanlara hızlı bir biçimde, kolayca ve sürdürülebilir bir yöntemle incelmeyi vaad ediyor.

Bilim

IŞIĞIN İNSAN
VÜCUDUNDAKİ
ETKİLEŞİMİ

Kırmızı ışık terapisi, vücudumuzun kendi kendini iyileştirme sürecini uyararak çalışan etkileyici bir buluştur.

Işık

PBMT’nİn terapötİk mekanİzmaları

PBM terapisi, metabolizma aksiyonundan, tiroid fonksiyonunun geliştirilmesine, yağ yakımından yara iyileşmesine kadar birçok şey için yararlıdır ve vücut üzerinde canlandırıcı etkilere sahip olduğu yüzlerce bilimsel çalışmada yer almaktadır.

Azaltılmış prostoglandin sentezi sonucunda iltihap önleyici etkilerin arttırılması
Serotoninin ve endorfinin arttırılması
Hasar görmüş nörolojik dokunun fonksiyonunun iyileştirilmesi
Protein sentezinde artış
Kollajen üretiminin uyarılması DNA sentezinin değiştirilmesi/başkalaştırılması
Şeker hastalığı ve nöralji durumlarında, kan dolaşımının iyileştirilmesi ve daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesi
Enzim üretiminde artış
Azaltılmış prostoglandin sentezi sonucunda iltihap önleyici etkilerin arttırılması
İltihaplanmanın azaltılması.
Sinir hücrelerinin zarlarının geçirgenliği azaltılarak hiperpolarizasyonunun önlenmesi
Kasların gevşemesi ve rahatlamasıyla sonuçlanabilecek, hücresel düzeyde mitokondrilerin daha fazla ATP (Adenozin Trifosfat) üretmesi ve oksijen tüketiminin arttırılması
hücre

"HÜCRE"

Yaşamın yapı taşı olan hücreler yüksek derecede verimli, minyatür ve son derece karmaşık fabrikalardır. Yaşamsal faaliyetlerimizin devam etmesi için gereken her şey, gece ve gündüz olmak üzere vücudumuzda bulunan yaklaşık Yüz Milyar (14 sıfırlı bir sayı 100.000.000.000.000) hücrede gerçekleşmektedir.

"MİTOKONDRİ"

Oksijenli solunum yapan ökaryotik hücrelerde bulunan, hücrede enerji (ATP) üreten organellerdir. Enerji ürettiğinden ve ürettiği enerjiyi her an kullanıma hazır bulundurduğundan dolayı hücrelerin enerji santralleridir.

IŞIĞIN ETKİ EDEBİLDİĞİ
MUHTEŞEM DERİNLİK

Grafik, Anja Fuchtenbush, Volmar Kriesel ve Peter Rosen tarafından yazılan PBM Alan Terapisi kitabında yayınlanmıştır. Bu grafiğin farklı varyasyonları birçok alanda kullanılmaktadır. Bu grafik, ışığın insan vücudunun farklı bileşenlerine emilimini gösterir. Bu grafikte, aralığın ortasında ışığın en büyük mesafeyi katedebileceği alçak bir vadi görebiliriz.

GRAFİĞİ İNCELE
Grafik

DETOXBODY KONSEPTİNİN YAĞ HÜCRELERİ
VE BEDENİMİZ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

1

Ana amacı enerji rezervi sağlamak olan yağ dokunun içerisindeki hücreler, başlangıçta trigliserid ile doludur. Dinlenme halindeki yağ hücrelerinde yağ asitleri, gliserol ve su bulunur.

Etki
3

Andulight ışığı, hücre zarında hücrenin içinde bulunan maddelerin hücre dışına çıkabileceği gözenekler oluşturur. Öncellikle trigliserid hücreyi terk eder.

Etki
5

Andulasyon uygulaması kan damarlarının genişlemesine destek olur. Bu da yaşamsal öneme sahip besinlerin hücrelere ulaşımını kolaylaştırarak enerji ihtiyacının karşılanmasını sağlar.

Etki
7

Vücudumuzun temizliğinden sorumlu lenfatik sistem, Andulasyon desteği ile kanın iletildiği bölgelerdeki damarlardan sızan büyük protein parçacıklarının, toksinlerin ve hücrelerdeki fazla sıvının taşınarak vücut dışına atılmasını sağlar.

Etki
2

Andulight ışığı hücrelere nüfuz ederek onları reaksiyona girmeleri için uyarır. Tüm hücrelerde gerçekleşen uyarım çok kısa zaman içinde kendini hissettirir.

Etki
4

Trigliseritlerin serbest yağ asitlerine ve gliserole parçalanmalarını sağlayacak bir kimyasal sinyal yaratan Andulight enerjisi ile açığa çıkan yağ asitleri, gliserol ve su, yağ hücrelerinin arasına dağılır.

Etki
6

Dolaşım sistemi kanı vücudun her bölgesine iletirken, kollajen üretiminin arttırılmasının yanı sıra hücrelerimizde ATP (Adenozin Trifosfat) olarak adlandırdığımız doğal enerji üretimimizi uyarırlar.

Etki
8

Detoxbody uygulamalarını takiben yağ hücreleri önemli ölçüde azalır ve küçülürler. Bu değişim antropometrik ölçümlerinizin yanı sıra profesyonel vücut analiz cihazları sonuçlarında da gözlemlenebilmektedir.

Etki

IŞIĞIN İÇİNDEKİ MUCİZE

“Fotobiyomodülasyon terapisi bütünsel iyileşme süreci için en etkin destektir”

Detoxbody AnduLight’ın temelini oluşturan LLLT ve PBMT ile ilgili yapılan pek çok çalışma, ışık terapisinin bedendeki pek çok sistemi olumlu etkilediğini ve farklı sorunlara karşı bedeni pozitif anlamda desteklediğini ortaya çıkarmıştır.

DETOXBODY MERKEZİNDE

ONUN KALBİNDE ANDULASYON

ANDUBALANCE, Andulasyon teknolojisine dayalı bir wellness cihazıdır. Andulasyon, mekanik titreşimlerin ve kızılötesi ışığın kombinasyonundan oluşur. Bu titreşimler rastlantısal (stokastik) olarak ayarlandıkları için amplitüdleri ve frekansları her beş saniyede bir değişir. Böylece vücudumuz, bu titreşim ve frekanslara alışarak etkilerinin azalması sonucuyla yüz yüze kalmaz.

Görsel
Görsel

ANDUBALANCE ARACILIĞI İLE
LENF AKIŞ STİMÜLASYONU

“Andulasyon“ hem metabolizma hızını arttırır hem de atıkların kolayca eliminasyonunu ve detoksifikasyonunu sağlar.

Andulasyon, hücrelerimizdeki enerji miktarını artırmakla kalmaz, aynı zamanda piezoelektrik etkisine bağlı olarak kollajen üretimini de artırır. Vücudumuzda bulunan en önemli protein kollajen olduğundan bu etki, bütüncül olarak da çok önemlidir. Andubalance işte bu etkileri nedeniyle DETOXBODY konseptin ayrılmaz bir parçasıdır. Detoxbody Andulight ve Andubalance ile oluşturulmuş bütünsel konseptin en büyük desteği elbette “sağlıklı beslenmedir”

Görsel

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Bu linkte bilimsel çalışmalar ve referansların bir kısmı paylaşılmış olup; LRMT (Lipo Re-Modulation Therapy) literatürde karşınıza aynı zamanda LLLT (Low Level Light Therapy), LLLT (Low Level Laser Therapy), PBMT (Photo Bio Modulation Therapy), RLT (Red Light Therapy), CLT (Colt Lazer Therapy) SLT (Soft Laser Therapy) olarak da çıkabilir.

Andulasyon Terapi Sistemi (Andullation) ile kan dolaşımı ve mikrosirkülasyon, lenfatik sistem, ATP enerji artışı, stres yönetimi, kollajen liflerinin üretiminin yanı sıra yenilenmeyi de sağladığına dair konularda derlenmiş bilgilere ve bilimsel çalışmalara

İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN