Yüklənir...

AnduLight Lipo Re-Modulation

AnduLight Lipo Re-Modulation, yağ – piy azaltma vә bәdәn formalaşdırma proqramlarını vә liposaksiyanın cәrrahi olmayan – qeyri-invaziv alternativini sizә toxunmadan, ağrısız, kәsiksiz vә iynәsiz üsulla tәqdim edir....

SEANS YOX NӘTİCӘ
detoxbody-cihazı

İŞIĞIN MÖCÜZƏSİ...

Yorulmadan daim hərəkətdə olan Yer. Planetimizi həyatın davamiyyətini təmin edən geniş maqnit sahəsi əhatə edir. Bu maqnit sahəsi bizi kosmosun zərərli radio-şüalarından müdafiə edir, məhz buna görə yer planetində maqnit sahəsi olmadan canlı həyatı təsəvvür etmək mümkün deyil.

YERİN MAQNİT SAHƏSİ

Yorulmadan daim hərəkətdə olan Yer. Planetimizi həyatın davamiyyətini təmin edən geniş maqnit sahəsi əhatə edir. Bu maqnit sahəsi bizi kosmosun zərərli radio-şüalarından müdafiə edir, məhz buna görə yer planetində maqnit sahəsi olmadan canlı həyatı təsəvvür etmək mümkün deyil.

DETOXBODY MƏRKƏZİNDƏ ANDUBALANCE ®

ONUN TƏMƏLİNDƏ ANDULASİYA

TӘBİӘTDӘN GӘLӘN SAĞLAMLIQ

AnduLight Lipo Re-Modulation, yağ – piy azaltma vә bәdәn fiqurası formalaşdırma proqramlarını vә liposaksiyanın cәrrahi olmayan – qeyri-invaziv alternativini sizә ağrısız, kәsiksiz vә iynәsiz üsulla tәqdim edir.” Elmi olaraq da bir çox araşdırma ilə sübuta yetirilən bu metod saxlanılan maddələrin yağ hüceyrələrindən (adipoza) buraxılması üçün bədənin təbii prossesini stimul edən fotobiomodulasiya (Photobiomodullation və ya LLLT) işıq texnologiyası ilə işləyən inqilab deyə biləcəyimiz ən son texnologiyadır.

detoxbody-uygulaması

Seans yox, Nəticə

Seanslarla deyil, nəticəyə aparan
yanaşmalarla hədəfinizə
daha asan çatın.
detoxbody-ve-andubalance

Qəşəng duet

Detoxbody və Andyasiya
terapiyasını birlikdə
təcrübədən keçirin və fərqi görün.
detoxbody-ve-kadın

Vahid İcmal

Yalnız regional arıqlama
ilə məhdudlaşmadan
hərtərəfli arıqlamaq.
andubalance-uygulama-ekranı

Qabaqcıl texnologiya

Detoxbody-nin qabaqcıl
texnologiyası sayəsində
hər addımı izləyin.
detoxbody-uygulaması

Asan və Zəhmətsiz

Ağrısız, kəsiksiz və iynəsiz
qeyri-invaziv alternativi
kəşf edin.
detoxbody-ve-andubalance

İstirahət zamanı arıqlayın

Andulyasiya və Detoxbody dueti
ilə istirahət edərək arıqlamaqdan
həzz alın.

DETOXBODY ANDULIGHT
TEXNOLOGİYASININ ELMİ ƏSASI!

DETOXBODY; Ən güclü *635nm - 650nm - 808nm - 940nm dalğa uzunluqları ilə bağlı gözlənilməz dərəcədə çox araşdırma var və 4 müxtəlif dalğa uzunluğuna malik AnduLight vasitəsilə insanlara sürətli, asan və davamiyyətli metodla arıqlamaq vəd edir.

Xromoforlar görünən işığın müəyyən dalğa uzunluqlarını uda bilən molekulun bir hissəsidir. Müəyyən işıq dalğa uzunluqları yağ hüceyrəsinin qılafının keçiricilik qabiliyyəti üzərində dəşikliklər edərək kürə formasının dəyişilməyinə səbəb olur. Bu işıq yağ hüceyrələrində fotobiomodulasiya yaradıb hər yağ hüceyrəsində bir dəşişiklik göstərib hüceyrə qılafında keçidlər və yaxud kanallar əmələ gətirir. Hüceyrədə əmələ gələn bu dəyişiklik triqliserid molekullarının hüceyrə qılafının keçidlərindən keçib saxlanılan yağı açığa buraxa biləcək qədər kiçik olan yağ turşuları və qliserin molekullarına parçalamaq qabiliyyətinə malik olan bir fermentin (lipaz) emissiyasını stimul edir.

Əlaqəli işıq mitoxondri tənəffüs sistemi ilə rezonansda olub qılafın polyarlığını dəyişib hüceyrədaxili və hüceyrələrarası rabitə molekullarını tənzimləyib plazmanın qatılığına təsir göstərir. Detoksbody AnduLight Lipo Re-Modulation texnologiyasına aid LLLT şüaları, yağ hüceyrələrinin dərinliklərinə nüfuz edib yağı su və qliserinə çevirir və bunların hüceyrə qılafındakı keçidlərdən xaric olmağına şərait yaradır. AnduLight Lipo Re-Modulation, yağ – piy azaltma vә bәdәn fiqurası formalaşdırma proqramlarını vә liposaksiyanın cәrrahi olmayan – qeyri-invaziv alternativini sizә ağrısız, kәsiksiz vә iynәsiz üsulla tәqdim edir.”

kollarını-acan-mutlu-kız

İŞIĞIN TƏSİR EDƏ BİLƏCƏYİ İNANILMAZ DƏRİNLİK

 • Aşağıdakı cədvəl Anja Fuchtenbush, Volmar Kriesel və Peter Rosen tərəfindən yazılan PBM Sahə Müalicəasi kitabında dərc olunub. Bu cədvəlin müxtəlif versiyaları bir çox sahədə istifadə edilir. Bu cədvəl insan bədəninin müəyyən tərkib hissələri tərəfindən işığın udulma qabiliyyətini göstərir. Bu cədvəldə intervalın ortasında işığın ən uzun məsafəni qət edə biləcəyi dərinlik görə bilərik.

 • hucre-ısık-etkısı

QIRMIZI İŞIĞIN HEYRƏTAMİZ TƏSİRİ

Qırmızı işıq müalicəsi bədənimizin öz-özünü sağaltma qabiliyyətini stimul edir və bu prossesi sürətləndirir.

PBM müalicəsi, maddələr mübadiləsindən qalxanabənzər vəzin inkişafına, yağların əridilməyindən yara müalicəsinə qədər bir çox şey üçün faydalıdır və bununla bağlı bədənə göstərdiyi canlandırıcı təsir yüzlərlə məqalədə öz yerini tapıb.

kırmızı-ısık-yansıtılan-kız

PBMT’NİN TERAPEVTİK İŞ PRİNSİPİ

Qırmızı işıq müalicəsi bədənimizin öz-özünü sağaltma qabiliyyətini stimul edən və bu prossesi sürətləndirən bir üsuldur.

 • Kollagen sintezinin stimulasiyası
 • DNT sintezinin dəyişdirilməyi / fərqliləşdirilməyi
 • Zədələnmiş sinir toxumasının funksiyasının bərpası
 • Prostaglandin sintezinin azalmasıyla birgə iltihab azaldıcı təsirlərin artırılması
 • İltihabın azaldılması
 • Protein sintezinin sürətlənməsi
 • Fermentlərin daha tez yaranması
 • Serotonin və endorfinin artırılması
 • Sinir hüceyrələri qılaflarının keçiricilik qabiliyyətinin azaldılması yolu ilə polyarlaşmanın qarşısının alınması
 • Sinir hüceyrələri qılaflarının keçiricilik qabiliyyətinin azaldılması yolu ilə polyarlaşmanın qarşısının alınması
 • Hüceyrə səviyyəsində mitoxondrilərin daha çox ATF (Adenozin Trifosfat) sintez etməsi və oksigendən istifadə nəticəsində əzələlərin yumuşalması və rahatlaması

HÜCEYRƏ

Həyatın bünövrəsi olan hüceyrələr yüksək məhsuldarlığa malik, olduqca qarışıq – kompleks mikro-fabriklərdir. Həyati əhəmiyyət kəsb edən fəaliyyətlərimizin davamiyyəti üçün lazım olan bütün prosseslər bədənimizi təşkil edən bütün hüceyrələrdə – təxminən yüz trilyon (15 rəqəmli 100.000.000.000.000) hüceyrədə əmələ gəlir.
mitokondri

Mitokondri

Oksigenli tənəffüs qabiliyyətinə malik eukariot hüceyrələrə xas, hüceyrədə enerji (ATF) yaradan orqanellərdir. Enerji yaradıb bunu hər an istifadə üçün hazır saxlayır və məhz buna görə hüceyrənin enerji mərkəzidir.

Detoxbody AnduLight

İnsanlara tez, asan və davamlı şəkildə arıqlamağı vəd edir...!

Kollagen

Bu, kollagenin istehsalını stimullaşdırmaqla bədənimizin özünü müalicə prosesinə təsir edən bir ixtiradır.

kolajen-icon

Qan təzyiqi

Qan axını artırır və qan təzyiqini aşağı salır. Qırmızı işıq terapiyası həm kollagen istehsalını, həm də qan dövranını artırır.

kan-basınc-icon

Əzələ quruluşu

Qırmızı işıq terapiyası sirkadiyalı ritminizi sinxronlaşdırmağa kömək edəcək və gecə dərinləşərək yuxunu bərpa etməyə kömək edəcək.

kas-icon

Limfatik Sistem

Qırmızı işıq terapiyası limfa sisteminin aktivliyini artırır.

lenftatik-icon
detoxbody-cihazı
sinir-icon

Sinir Sistemi

Sinir hüceyrələrinin membranlarının keçiriciliyini azaltmaqla onların hiperpolarizasiyasının qarşısının alınması.

yaprak-icon

Salamatlıq

Serotonin və endorfinləri artıraraq, daha sağlam, fit, fit, sakit və dinc bir bədən əldə edirsiniz.

uyku-icon

Yuxu keyfiyyəti

Qırmızı işıq terapiyası sirkadiyalı ritminizi sinxronlaşdırmağa kömək edəcək və gecə dərinləşərək yuxunu bərpa etməyə kömək edəcək.

bagırsak-icon

Qıcıqlanmış bağırsaq sindromu

Kolit və qıcıqlanmış bağırsaq sindromun simptomlarını azaltmağa kömək edir.

gunes-ve-kız

İŞIĞIN İÇİNDƏKİ MÖCÜZƏ!

 •      “Fotobiomodulasiya müalicəsi hərtərəfli sağalma prossesi üçün ən təsirli dəstəkdir.”

  AnduLight müxtəlif nanometrlərə aid işıq enerjisindən istifadə edərək bədənin təbii yağ əritmə prossesini stimul edən və artıq yağın – piyin yığıldığı müəyyən bədən nahiyələrinə yönələn kliniki olaraq sübuta yetirilmiş bir texnikadan istifadə edir. Bədənin müəyyən nahiyələrinə yerləşdirilərək istifadə olunan AnduLight Pedləri yağ hüceyrələrində kimyəvi rabitə yaradır.

  Detoksbody AnduLight ilə birgə tətbiq olunan Andulyasiya vasitəsilə sərbəstləşən yağ və zərərli maddələrin limfa sistemi tərəfindən bədəndən kənarlaşdırılması təmin olunur.

Detoxbody və Yağ Hüceyrələri

YAĞ HÜCEYRƏLƏRİ VƏ BƏDƏNİMİZƏ DETOXBODY ÇƏRÇİVƏSİNDƏ TƏSİR

1
hücre-resmi

Əsas vəzifəsi enerji mənbəyi yaratmaq olan yağ toxuması hüceyrələri əvvəl triqliserid ilə dolu olur. İstirahət vəziyyətindəki yağ hüceyrələrinin tərkibini yağ turşuları, qliserin və su əmələ gətirir.

hücre-resmi
2

Andulight şüaları hücreyrələrə nüfuz edib onları reaksiya üçün stimul edir. Bütün hüceyrələri əhatə edən induksiya çox qısa müddət ərzində özünü büruzə verir.

hücre-resmi
3

Andulight şüası hüceyrə qılafında keçidlər açır və beləliklə hüceyrənin daxili möhtəviyyatını təşkil edən maddələrin hüceyrədən xaric ola bilmələrinə şərait yaradır. Hüceyrədən birinci triqliserid xaric olur.

4
hücre-resmi

Triqliseridlərin sərbəst yağ turşularına və qliserinə çevrilmələrini təmin edən kimyəvi induksiya yaradan Andulight enerjisinin aktivləşməyi nəticəsində ortaya çıxan yağ turşuları, qliserin və su yağ hüceyrələri arasında paylanır.

5
hücre-resmi

Andulyasiyanın tətbiq edilməsi qan damarlarının lazımi formada genişlənməsinə kömək edir. Bu da həyati əhəmiyyətə malik qida maddələrinin hüceyrələrə çatdırılmasına şərait yaradaraq enerji ehtiyacının təmin olunmağında rol oynayır.

6
hücre-resmi

Qan dövranı qanı bədənin hər yerinə çatdırmaqla, kollagen sintezinin artırılması və bununla yanaşı hüceyrələrimizdə ATF (Adenozin Trifosfat) olaraq adlandırılan təbii enerji yaratmağımıza köməklik göstərirlər.

7
hücre-resmi

Bədənimizin təmizliyinin keşiyində duran limfa sistemi Andulyasiyanın təsiri ilə qanın hərəkət etdiyi yerlərdəki damarlardan xaric olan iri zülal zərrəciklərini, zərərli maddələri və hüceyrələrdəki artıq mayeni bədəndən kənarlaşdırır.

8
hücre-resmi

Detoksbody tətbiq edildikdən sonra qısa müddət ərzində yağ hüceyrələri əhəmiyyətli dərəcədə azalır və kiçilir. Bu dəyişiklik antropometrik hesablamalarımızla yanaşı keyfiyyətli bədən analiz cihazlarının verdiyi nəticələrdə də müşahidə edilir

Detoxbody'nin işıq spektrlərı

Detoksbody tətbiq edildikdən sonra qısa müddət ərzində yağ hüceyrələri əhəmiyyətli dərəcədə azalır və kiçilir. Bu dəyişiklik antropometrik hesablamalarımızla yanaşı keyfiyyətli bədən analiz cihazlarının verdiyi nəticələrdə də müşahidə edilDetoksbody tətbiq edildikdən sonra qısa müddət ərzində yağ hüceyrələri əhəmiyyətli dərəcədə azalır və kiçilir. Bu dəyişiklik antropometrik hesablamalarımızla yanaşı keyfiyyətli bədən analiz cihazlarının verdiyi nəticələrdə də müşahidə edilir.
grafik

DETOXBODY ANDULIGHT
TEXNOLOGİYASININ ELMİ ƏSASI!

DETOXBODY; Ən güclü *635nm - 650nm - 808nm - 940nm dalğa uzunluqları ilə bağlı gözlənilməz dərəcədə çox araşdırma var və 4 müxtəlif dalğa uzunluğuna malik AnduLight vasitəsilə insanlara sürətli, asan və davamiyyətli metodla arıqlamaq vəd edir.

635 - 650 nm:

635 ve 650 nm-lik Lipo Re-Modulation müxtəlif tibbi situasiyaların müalicəsini əlçatan etmək məqsədilə get-gedə daha da çox istifadə olunur. Qan və limfa dövranını tənzimlədiyi, bədəndəki yağların əriməyini sürətləndirdiyi, edemanı azaltdığı və kəskin ağrını azaltdığı bildirilib.
Qırmızı dalğa uzunluğunun böyük bir hissəsi melanin və qandakı hemoqlobin ilə reaksiya əmələ gətirir. Mitoxondri ilə də birgə bəzi reaksiyaları mövcuddur (Sitoxrom C Oksidaz qrafikinin ikinci təpəsi). Bu enerji tətbiq edilən yerin səthinə yaxın udulur, ona görə də, dərin olmayan yara, yanıqlar, estetik problemlər və başqa qüsurlar üçün ən yaxşı seçimdir. Bu dalğa uzunluğuna malik enerjinin bir hissəsi qan dövranına keçir (lakin hemoqlobin vasitəsilə yox), buna görə də bu dalğa uzunluğundan kompleks qüsurların müalicəsində istifadə edilə bilər.
İşıq texnologiyasının ən mühüm və güclü dalğa uzunluğu 808 – 950 nm intervalıdır. Bu aralıq daha da dərin nüfuz etmə və hüceyrə reaksiyasının kombinasiyasını yaratmaq üçün ən yaxşı dalğa uzunluqlarıdır. Bu intervaldakı PBM şüaları mitoxondri ilə reaksiya üçün optimallaşdırılıb və PBMT-də əhəmiyyətli 2 kimyəvi maddənin – Sitoxrom C Oksidaz və Adenozin Trifosfatın artmağına zəmin yaradır.Artıq çəkiylə nəticələnən xəstəliklərin əksəriyyətində maddələr mübadiləsi pozulub və bir çox tədqiqat əzələ, qara ciyər və yağ toxuması kimi kənar toxumaların öz funksiyasını itirməyinin maddələr mübadiləsinin inkişafının mənbəyini təşkil etmə nəzəriyyəsinə əsaslanır. İdman və fiziki hərəkətlə birgə fotomüalicənin tətbiqinin lipid cədvəlini tənzimləməyə və yağların azaldılmağına şərait yaratdığı sübuta yetirilib.
ANDULIGHT şüalarını canlı toxuma udanda hüceyrələrdə müəyyən reaksiyalara zəmin yaranır. Hüceyrələrdə müxtəlif daxili kimyəvi birləşmələr əmələ gəlir, qan və limfa vasitəsilə də digər hissələrə tərəf hərəkət edirlər. Buna görə də LLLT nəinki tətbiq edilən yerə, həmçinin digər sistemlərə də təsir göstərir.
detoxbody-uygulama-pedi

DETOXBODY MƏRKƏZİNDƏ ANDUBALANCE
ONUN TƏMƏLİNDƏ ANDULASİYA

   ANDUBALANCE Andulyasiya texnologiyasına əsaslanan wellness cihazıdır. Bu mexaniki hərəkətlər təsadüfi (stoxastik) olaraq tənzimləndiyi üçün amplitudları və tezlikləri hər beş saniyədən bir dəyişilir. Beləliklə bədənimiz bu mexaniki hərəkət və tezliklərə adaptasiya olaraq azalmış təsirlərlə üzləşmir.

Holistik Terapiyada
Yeni Bir Ölçü

Limfadrenaj və Detoks

Tullantıların asan xaric edilməsini və detoksifikasiyasını təmin edir.

Ödem və Selülitin azaldılması

Regional selülit problemini azaltmağa kömək edir və sağlam dəri görünüşünü dəstəkləyir.

Stress İdarəetmə və İstirahət

Stressin idarə edilməsində və əhval-ruhiyyənin bərpasında ən vacib dəstəkləyici terapiya üsullarından biridir.

Kollagen istehsalında artım

Kollagen zülalının istehsalını stimullaşdıraraq yaşlanma əleyhinə təsir göstərir.

andubalance-ve-belini-ölcen-kız
yoga-icon

Daha Sağlam Metabolizm

Həzm sisteminin sağlam işləməsi üçün əsasdır.

form-icon

Daha Fit Bədən

Maddələr mübadiləsini aktivləşdirərək, daha fit bədəni dəstəkləyir.

yüz-icon

Daha keyfiyyətli yuxu və həyat

Yaydığı təbii vibrasiya və infraqırmızı istilik ilə ən müsbət hiss və istirahət təcrübəsini təmin edir.

uyku-icon

Daha Sıx dəri

Daha sağlam və canlı dəri görünüşünə nail olmağa kömək edir.

ANDUBALANCE VASİTƏSİLƏ LİMFA DÖVRANININ YAXŞILAŞDIRILMASI

 “Andulyasiya” həm maddələr mübadiləsini sürətləndirir, həm də biokimyəvi tullantıların zərərsizləşdirilməyinə şərait yaradır.

Limfa sistemi, qan dövranından asılı olmayaraq fəaliyyətinə davam edən, insan həyatının bünövrəsini təşkil edən mühüm əhəmiyyətə malik ikinci sirkulyasiya sistemidir.Limfa sistemi, qan dövranından asılı olmayaraq fəaliyyətinə davam edən, insan həyatının bünövrəsini təşkil edən mühüm əhəmiyyətə malik ikinci sirkulyasiya sistemidir. Limfa sistemi, qan dövranından asılı olmayaraq fəaliyyətinə davam edən, insan həyatının bünövrəsini təşkil edən mühüm əhəmiyyətə malik ikinci sirkulyasiya sistemidir.Limfa sistemi, qan dövranından asılı olmayaraq fəaliyyətinə davam edən, insan həyatının bünövrəsini təşkil edən mühüm əhəmiyyətə malik ikinci sirkulyasiya sistemidir.Limfa immun sistemin mühüm əhəmiyyətə malik vahididir. Andulyasiya texnologiyasının bənzərsiz gücü ilə yaradılan vibrasiyalar, vena və limfa dövranını sürətləndirib toxumalarda yığılan mayenin və zərərli maddələrin uzaqlaşdırılmasına şərait yaradır. Andulyasiyanın əsasən ayaqlarda əmələ gələn şişkinliklərin aradan qaldırılmasında və DETOKSİFİKASİYA prossesində bədəndəki bütün zərərli maddələrin və biokimyəvi tullantıların təmizlənməsində mühüm rol oynayan limfa axımını dəstəkləyən özünəməxsus proqramı var.

Yaş artdıqca bununla yanaşı hüceyrələrimizdə yaradılan enerji getdikcə azalır. Buna görə də daha çox müxtəlif problemlərlə üzləşir, bizi yoran və əldən salan situasiyalara daha həssas oluruq. Andulyasiya bədənimizin hər gün öz ağırlığına uyğun yaratdığı ATF (Adenozin Trifosfat Molekulları) adlanan bioloji enerji yaradan mikrocərəyanlar əmələ gətirir. Yaşımız ilerledikçe, bu duruma olarak hücrelerimizde üretilen enerji miktarında da düşüş yaşanır. Dolayısıyla sorunlara, bizi yorgun, bitkin düşüren durumlara daha yatkın ve duyarlı bir hale geliriz. Andulasyon, vücudumuzun her gün kendi ağırlığınca ürettiği ATP (adenozin trifosfat molekülleri) adı verilen biyolojik enerji üretimini uyaran elektriksel mikro akımlar üretir.Andulasyon, hücrelerimizdeki enerji miktarını artırmakla kalmaz, aynı zamanda piezoelektrik etkisine bağlı olarak kolajen üretimini de artırır. Vücudumuzda bulunan en önemli protein kolajen olduğundan bu etki, bütüncül olarak da çok önemlidir. Andubalance işte bu etkileri nedeniyle DETOXBODY konseptin ayrılmaz bir parçasıdır. Detoxbody AnduLight ve Andubalance ile oluşturulmuş bütünsel konseptin en büyük desteği elbette “sağlıklı beslenmedir”.

Təkcə regional deyil,
vahid arıqlamadan həzz alın

90-120 KG

ARASINDA ŞƏXSLƏR ÜÇÜN TƏRTİB
EDİLMİŞDİR

75-100 KG

ARASINDA ŞƏXSLƏR ÜÇÜN TƏRTİB
EDİLMİŞDİR

70-90 KG

ARASINDA ŞƏXSLƏR ÜÇÜN TƏRTİB
EDİLMİŞDİR

60-75 KG

ARASINDA ŞƏXSLƏR ÜÇÜN TƏRTİB
EDİLMİŞDİR
DAVAMLI SAĞLAMLIĞIN QAYĞINI ŞƏXSLƏR HAZIRLANIB
TƏCRÜBƏ ETMƏK İSTƏYƏNLƏR
ÜÇÜN
YARADILIB

ELMİ TƏDQİQATLAR

Elmi tədqiqatların bir qismi və mənbələri (növbəti səhifədədir!!!). LRMT (Lipo Re-Modulation Therapy) ədəbiyyatda LLLT (Low Level Light Therapy), LLLT (Low Level Laser Therapy), PBMT (Photo Bio Modulation Therapy), RLT (Red Light Therapy), CLT (Colt Lazer Therapy) SLT (Soft Laser Therapy) adları ilə də tanınır.

Andulyasiya Müalicə Sistemi (Andullation) vasitəsilə qan dövranı və mikrosirkulyasiya, limfa sistemi, ATF enerji artışı, stresin idarəsi, kollagen liflərin sinteziylə yanaşı yenilənməsi barəsində də tərtib edilmiş informasiya və elmi araşdırmaları “Beynəlxalq Andulyasiya Cəmiyyəti” (IAAT) www.iaat.eu websaytında tapa bilərsiniz.

Əlaqə

HHP EURASIA MEDICAL TECHNOLOGY INC.
Büyükçekmece V.D. 462 088 4354- Ticarət Reyestri No: 307329-5
Mersis No: 0462088435400001
Detoxbody Dizayn hhp Almaniya tərəfindən Türkiyədə yığılıb- "hhp Avrasiya"da istehsal olunub
Andubalance Designed by hhp Germany- Made in Germany-Assembled in Germany".

Merkez Ofis

Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulv. Perla Vista Residence B Blok No: 3/12 Beylikdüzü/İstanbul

Showroom

Yeşilköy, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi EGS Business Park B3.Blok No:35 Bakırköy/İstanbul